Ümit Dolu Bir Kudsi Hadis

Ebû Zer (ra)’dan rivayet edildiğine göre Rasullullah (sav) Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu haber vermiştir:

“Kim bir hayır işlerse, ona onun on misli vardır veya daha da arttırırım. Kim bir kötülük işlerse, ona da onun misli vardır. Ya da tamamen affederim. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kim bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak varırım.. Kim BANA HİÇBİR ŞEYİ ORTAK KOŞMAMAK ŞARTIYLA dünya dolusu günahla gelirse, ben kendisini o kadar mağfiretle karşılarım.”

(Müslim, Zikir 22)

Rabbimizin bu sözleri biz müminlerin kalbini rahmet ve ümitle dolduruyor. Rabbimizin merhameti ve bağışlayıcılığı karşısında sevinç gözyaşları döküyoruz. Ancak, esas mesele Rabbimiz Allah subhanehu ve teâlâ’ya ortak koşmamak!

Bu ahir zamanda, bizi küfür bataklığına çekmeye çalışan o kadar çok şey var ki etrafımızda. Uyanık olmalı ve kendimizi korumalıyız.

İlk iş olarak, Allah’ın hükmünü hiçe sayarak ülkeyi yöneten günümüz siyasal yönetimi, partileri ve tağutlarından; bu ülkenin başına sarılmış yüz yılın kâfir tağutundan ve onun getirdiği küfür düzenlerinden ictinab ederek başlayabiliriz. Bu şirk sistemine oy vererek katkıda bulunmaktan, tağutları sevip peşlerinden gitmekten vazgeçebiliriz.

Unutmayalım ki, şirkten uzak durduğumuz müddetçe Rahman ve Rahim olan Rabbimizin merhameti sonsuz… Elhamdullillahi Rabbil Alemin.

Leave a Reply