Tam Kapanma Zırvası Kanunsuzdur

Firavunların uydurduğu “tam kapanma zırvası genelgesi”, yine kendi uydurdukları anayasa ile ifade edilen temel hak ve özgürlüklere aykırıdır.
 
Sokağa çıkma yasağı, insanın anayasal hakkı olan “seyahat özgürlüğü”ne aykırıdır ve sadece belirli şartlarda, çıkarılan KANUN ile kısıtlanabilir, GENELGE ile değil!
 
Yani bu 2 haftalık süreçte sokağa çıktınız diye size ceza kesiyorsa Firavun’un polisleri, anayasal hakkınızı dava açarak söke söke alırsınız bu soyguncu ve zalim devletten. Nitekim emsal davalar açıldı ve kazanıldı hem maske cezaları hem de sokağa çıkma yasağı cezaları için.
 
Haklarımızı bilelim. Allah’tan başka hiçbir şeyden korkmayalım. 
 
İşlerine gelmeyince helvadan yaptıkları putlarını oturup afiyetle yiyen atalarına benzeyen bu zalim tağutların karşısında dimdik duralım.
 
—————
 
Nitekim Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması” başlıklı 13. Maddesi; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.” hükmünü düzenlemektedir.
 
Peki Anayasa’da temel hak ve hürriyetlerin sınırlanabileceğine dair sebeplerin bulunduğu madde hangisidir?
 
Anayasa’nın “Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması” Başlıklı 15. Maddesi; “Savaş, seferberlik veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.”
 
Görüldüğü üzere; Anayasa’nın 15. Maddesi gereğince kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması ‘savaş, seferberlik veya olağanüstü hal’ durumunda öngörülmüştür. Dolayısıyla günümüzde ilan edilen bir “savaş, seferberlik veya olağanüstü hal” olmadığı gözetildiğinde Genelge ile verilen sokağa çıkma yasağı kararı Anayasa’nın 13. Maddesine aykırı olacaktır.
 
Tüm anlatılanlar ışığında Anayasa’nın 13. Maddesi kapsamında temel hak ve hürriyetlerin kısıtlanması Anayasanın 15. Maddesi ile 119. Maddesi kapsamında ve hakkın özüne dokunulmadan yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği sabittir. Bu doğrultuda İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na dayanılarak “Genelge” ile sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi Anayasaya aykırılık teşkil etmektedir.

Leave a Reply