Müslümanlar Din Düşmanlarını Sevemez

  • M. Kemal’e göre Allah insanların acziyetlerinden dolayı uydurduğu bir varlıktır. İnsanı tabiat oluşturmuştur. Yaratıcı olan tabiattır.
  • M. Kemal’e göre Kur’anı Kerim “Gökten indiği sanılan” kitaptır. M. Kemal vahyi inkâr eder. Ona göre Kur’anı Kerim ilkeldir ve safsatadır. Ayeti kerimelere “masal” der.
  • M. Kemal’e göre Hz. Muhammed (sav) bir Arap filozofudur ve Kuran’ı Kerim’i yazmıştır. Etkili olmak için peygamberlik iddiasında bulunmuştur.

(Hepsi kendi el yazısıyla aldığı notlardan ve yazdığı kitaplardan alınmıştır. Kaynak isimleri için videoya bakın.)

Atatürk’ün Yorumlarıyla İslam ve Hz. Muhammed(sav)

Daha fazlası da mevcut, ama bir Müslüman için fazlasına gerek var mı?

“Allah’a ve ahiret gününe inanan bir milletin; babaları, oğulları, kardeşleri veya akrabaları da olsa, Allah’a ve peygamberine muhalefet eden kimselere sevgi beslediklerini göremezsin.”

(58/Mücadele Suresi, 22)

Leave a Reply