Allah (cc) Düşmanlarını Sevenler

Allah (cc) düşmanlarını sevenlere uyarı:

“İnsanlardan bazıları, Allah’tan başkasını Allah’a denk tutarak onları, Allah’ı sever gibi severler.” (Bakara, 2/165)

“Bugün Müslüman olduğunu iddia edenlerin bir çoğu Allah’a, Allah’ın kitabına, peygambere düşman olanları sevebilmekte, onların peşlerinden gidebilmekte, onların fikirlerini, sözlerini paylaşabilmekte ve onların resimlerini evlerine ve iş yerlerine asabilmektedir.

Küfür sistemlerini savunanları, demokrasinin ve lâikliğin güzel bir sistem olduğunu iddia edenleri, Allah’ın hükümlerine aykırı olarak kanun ve yasa yapanları sevebilmekte, onların dine uygun olsun olmasın, her türlü sözlerini, icraatlarını alkışlayabilmektedirler.

Halbuki böyle bir sevgi onların İslâm ile bağlarını koparır atar.

Çünkü Allah, kendi düşmanlarını, indirdiği hükümleri kaldıranları ve Allah’ın hükümlerine aykırı hükümler koyanları ve o hükümlerle insanları yönetenleri sevmediğini kitabının bir çok âyetlerinde beyan etmektedir.”
— Necati Koçkesen

Leave a Reply