Sözün En Güzeli

  • “Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah’a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. Bunlar Allah’ın hidayet ettikleridir. Bunlar, akıl sahiplerinin ta kendileridir.”
39/Zümer, 17-18
Bu ayetleri okuyan Müslümanların cevaplaması gerekenler:
1) Tağut nedir?
2) Tağuta kulluk ediyor muyum?
3) Allah subhanehu ve teâlâ’ya yöneldim mi?
4) Sözün en güzeli hangisidir? Ona uyuyor muyum?
5) Rabbimizin müjdesi nedir?
6) Rabbim bana hidayet etmiş mi? Akıl sahibi miyim?

Leave a Reply