Şeytanın Şerrinden Allah’a Sığınma

  • “Şeytan, onları hâkimiyeti altına almış ve onlara Allah’ı zikretmeyi unutturmuştur. Bunlar, şeytanın taraftarlarıdır. Dikkat edin! Hiç şüphesiz şeytanın taraftarları, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.”
(58/Mücâdele, 19)
————————
  • “Kim de Er-Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse, ona bir şeytan bağlarız da (hep) onunla beraber olur.”
(43/Zuhruf, 26)
————————
  • “Kim de zikrimden (göndereceğim Kitaplardan) yüz çevirirse, şüphesiz ki ona sıkıcı/dar bir hayat vardır ve Kıyamet Günü’nde onu kör olarak diriltiriz.”
(20/Tâhâ, 124)
————————
Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı hayatımızın her anında zikrederek imânımızı güçlendirip; kovulmuş şeytanın şerrinden, vesveselerinden ve saptırmasından bir kalkanla korunur gibi korunabiliriz.
Rasûllullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği dua ve zikirler için Hısnu’l Müslim kitabını tavsiye ederim. Adı üzerinde “Kur’an ve Sünnette Müslümanın Sığınağı”, koruma kalkanı bu dua ve zikirler.
Allah Subhanehu ve Teâlâ’yı hayatının her anında anmaktan geri durmayan kardeşlere selâm olsun.

Leave a Reply