“Şeker Bayramı” nedir???

TV’nin tam bir “aptal makinesi” olduğunun bir delili daha…

Bu aşağıdaki başlığı atan, bu saçma sapan konuşmayı yapanlar aptal değildir de nedir?!

O kadar laikler ki Ramazan demeye bile dilleri varmıyor. Siz putperestlerin işiniz gücünüz kalmadı mı bizim güzel dinimizle uğraşıyorsunuz? Gidin, “putlarımıza nasıl daha güzel tapabiliriz”i filan konuşun ya.

Leave a Reply