Raşid Halifeler

Rasûllullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:
“Size, Allah’a çok saygı duymanızı, başınıza bir Habeşli köle bile yönetici olsa, onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim.
Benden sonra sağ kalıp uzunca bir hayat sürenler pek çok anlaşmazlıklar görecekler. O zaman sizin üzerinize gerekli olan, benim sünnetime ve doğru yolda olan Hulefâ-yi Raşidîn’in sünnetine sarılmanızdır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız.
Sonradan ortaya çıkarılmış bid’atlardan şiddetle kaçınınız. Çünkü her bid’at sapıklıktır.”
(Ebû Dâvûd, Sünnet 5; Tirmizî, İlim 16; İbni Mâce, Mukaddime 6)
———–
Şimdi soralım kendimize. Resûllallah (sav) Allah’ın hükmüyle hükmetmeyen bir yöneticiye itaati buyuruyor olabilir mi?
Gösterdiği hak yol, kendisi ve dört büyük halifenin yönetim şekli. O zaman müminlere, bu sünnetleri hakkıyla öğrenip, devlet yönetimi başta olmak üzere hayatın her alanında uygulamak düşüyor.

Leave a Reply