Putatapanlar

Karşıma ne zaman bir put resmi, video’su, heykeli, araba arkası put imzası(!) çıktığında kalbimden ve dilimden geçirdiğim:
  • “De ki: Ey kâfirler. Ben sizin taptıklarınıza tapmam.”
Kâfirun Suresi 1-2. ayetler
Bu milletten Müslüman olduğunu söyleyenlere Allah’tan hidayet diliyorum. Artık gerçeklerin farkına varıp konuşmak, putları yıkmak zamanı gelmedi mi?

Hâlâ putlarını tanımayan cahiller maalesef mevcut olduğu için bu bilgilendirici video bir daha geliyor. Hem Müslümanım hem kamalistim diyenler, izleyin. Oksimoronları bırakın artık.

Bilmiyordum, uyarılmamıştım demeyin. Kıyamet günü sevdiğiniz/taptığınız putunuzla haşredildiğinizde kaçacak saklanacak delik arayacaksınız sonra, ama ne çare!

M. Kemal’in Kaleminden Kur’an ve Muhammed (as)

Leave a Reply