Kâfir Gençler

“Rabbim! Yeryüzünde yurt edinen tek bir kâfir dahi bırakma.”

“Şayet onları bırakırsan, kullarını saptırır ve facir kâfirden başka (çocuk) doğurmazlar.” (71/Nûh, 26-27)

Ağzımızda Nuh Aleyhisselamın duası.

Rabbim yeryüzünde Sana, Kitabına ve Resulune saygısızlık eden kâfirleri ıslah et ve hidayet et.

Eğer hidayetini, kibir ve sapkınlıklarından dolayı kabul etmiyorlarsa, onlardan ve onların kâfir çocuklarından bir tanesini dahi bırakma. Allahumme amin.

(Allah’ın kitabını tekmeleyen kâfir gençlere ve onları bu şekilde yetiştiren kâfir ailelerine ve onlar gibi olan tüm sapkınlaradır bu duamız.)

Leave a Reply