Kabal Metodu ve Evrenin Sırrı

KABAL’IN UYDURULMUŞ PROJELERİ:

Şeytan hizmetkârı küresel tağutlardan oluşmuş Kabal’ın:
 
– mevcut düzeni küresel çapta reset’leyerek (Global Reset),
– tüm dünyayı kendilerine hizmet eder hâle getirmek için daha iyi bir şekilde yeniden inşa etme (Build Back Better) ve
– neticede bin yıldır hayalini kurdukları, tek bir merkezden (Tek Dünya Devleti) tüm dünyaya hükmedebilecekleri yeni dünya düzenini (New World Order) kurmak için
 
adım adım izlediği planın parçaları:
 
Uydurulmuş Pandemi: Yıllar önceden tasarlanmış ve planlara uygun şekilde laboratuvarda geliştirme (gain-of-function) çalışmaları yapılmış bir koronavirüs türü SARS-Cov2 diye adlandırılıp piyasaya sürüldü. Doğal tedavileri baştan beri biliniyordu kendileri tarafından. Bunları keşfeden doktorlar sansürlenip doğal tedaviler yasaklanarak kendi sundukları şifalı (!!!) toksik enjeksiyonlar halklara yutturuldu. Hem acayip paralar kazanıp servetrlerine servet kattılar; hem de Transhumanizm ve Depopulasyon ajandalarına uygun şekilde insanları zehirlediler. Bir taşla iki kuş!
 
Uydurulmuş İklim Krizi: Yıllar önceden beri uygulayageldikleri Geoengineering çalışmaları (bkz. Chemtrails, HAARP, cloud seeding, Gates’in güneşi perdeleme planları vs) ve dünyada periyodik olarak yaşanan manyetik kutupların yer değiştirme döneminden faydalanarak bir çığırtkanlık tutturdular ki; “karbon emisyonu azaltma” adı altında gelişmemiş ülkeleri daha da boyunduruk altına alabilsinler. Greta denen bir çocuğu kullanıp, kendi paravan “şirketleri” Birleşmiş Milletler’de konuşturttular; insanların doğa ve çevre sevgisini sömürerek, toplumları köleleştirme yolundaki adımlarında araç ettiler.
 
Uydurulmuş Savaş: Dünya devletlerinde görevli kendi adamlarının olduğunu (kiminde devletin lideri => Macron, Putin, Merkel, Trudeau, Zelensky vs; kiminde liderin yanı başında ona akıl veren üst düzey ve sözü geçen bürokratlar) ifade ederlerken (bkz. (bkz. Klaus Schwab insi şeytanının World Economic Forum “Young Global Leaders” programı mezunları), bu insanları piyon gibi yöneterek uydurulmuş savaşlar çıkarmaları zor olmasa gerek. Tıpkı şu anda yaşanan Rusya-Ukrayna Uydurulmuş Savaşı gibi. Savaştan çok, savaşın satılmış medyadaki göstermelik sahneleri ile insanları yine kitlesel olarak negatif frekanslara çekmeye kararlılar. Yine Kabal’ın sahibi olduğu liderlerin ve medyanın pompalamasıyla, bu savaş illüzyonunu, başka ülkeleri de kargaşaya çekerek daha da büyütmek için kullanmak gibi bir planları olmadığı da söylenemez.
 
Kabal artık sinsi sinsi iş yapmaktan bıktı. Binlerce yıllık bu gizlilik esasını Uydurulmuş Pandemi ile rafa kaldırarak; artık âleni bir şekilde, davul çala çala projelerini uygulamaya başladı. Tabii, amaç “tek bir dünya devleti” kurmak olunca; hedeflerine bu kadar yaklaştıkları bir anda artık her şeyin daha aşikâr hâle gelmesi kaçınılmaz bir sonuç ve yine planlanmış bir adımdı.
 
Beklemedikleri şey ise, zulüm ve şiddetlerinin dozunu arttırarak bastırmaya çalıştıkları şey ise, Halkların Büyük Uyanışı (Great Awakening) oldu. Her ne kadar bu ülkede henüz avuç içi kadar insan bu uyanışın içinde olsa da dünyada durum daha farklı. Tüm ülkelerde Kabal’a karşı ayaklanış söz konusu.
 

KABAL’IN BESLENDİĞİ NEGATİF ENERJİLER

 
Bu 3 uydurulmuş felâket haricinde daha pisayasaya sürmedikleri nice projelerinin olduğuna eminiz.
 
Kabal’ı oluşturan Satanist neseplerin (“bloodlines”) manevi olarak beslendikleri şey ise, dünyada var etmeye çalıştıkları negatif frekanslar.
 
Uydurulmuş felâketler ile insanlığı hep korku, üzüntü, karamsarlık ve ümitsizlik gibi aşırı negatif frekanslarda manevi olarak çökmüş bir şekilde tutmak; onların sapkın ruhlarını tatmin eden bir enerji oluşturuyor dünya üzerinde.
 

KÂİNAT FREKANSLAR ÜZERİNE KURULMUŞTUR

 
Kâinatın temelini titreşimlerin/frekansların/enerjilerin oluşturduğunun gün yüzüne çıkmasını hiç bir zaman istemiyorlar bu sebeple.
 
“Materyalist bilimi” fonlayıp destekleyerek, insanları sürekli maneviyattan uzaklaştırıp maddeye tapmaya çekmeye çalışmaları, gün gelip foyalarının ortaya çıkması korkusundan.
 
Kabal’ın kendisi de evrenin temelinde enerji ve frekansların olduğunun çok iyi bilincinde, dostları Şeytan’la da (lanetullahi aleyh) bu şekilde iletişim ve işbirliği içindeler zaten.
 
Amaçları,
 
– bizdeki bu fıtri bilgiyi ve ihtiyacı, yeteneklerimizi geliştirip daha faziletli varlıklar hâline gelmemizi sağlayacak bu manevi anahtarı bizlerden gizlemeye çalışmak.
 
– Bizleri, Rabbimizi tesbih edip zikrederek, yalnızca O’na kulluk edip, yalnızca O’na güvenip dayanarak frekansımızı/enerjimizi yükseltmekten ne pahasına olursa olsun alıkoymaya çalışmak.
 
Canlı/cansız ayrımını bize Maddeci, Materyalist, Kabal Bilimi’nin dayattığını; beyin yıkama okullarından başlayarak ruhun, enerjinin, titreşimlerin kâinattaki en temel öğeler olduğunu sakladıklarını unutmayın.
 
(Okullar Hakkında Uzun Not: Okullarda okutulan tüm dersler (bilim, tarih, coğrafya, matematik, din vs) Kabal’ın sokuşturduğu çöplüklerle dolup taşar. Müfredatın tamamen çöpe atılarak; çocuklarımıza fıtri programlarına uygun, onların manevi ve maddi potansiyellerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak hâle getirilmesi, insanlığın kurtuluşu için zaruridir.
 
Çocuklarınızı “okulların beyin yıkamasından” sonuna kadar koruyun. Vakitlerini orada çöplük bilgileri öğrenmekle heba ettirmeyin. Unutmayın Rabbimiz hepimize hayatlarımız haricinde, “GENÇLİKLERİMİZİ NEREDE VE NASIL GEÇİRDİĞİMİZİN” hesabını da soracak. Çocuklarınızın bu hesabı vermesini zorlaştırmayın.)
 
Rabbimiz Allah Teâlâ, evrendeki canlı/cansız her varlığın belli frekanslarda O’nu tesbih ettiğini buyuruyor. Unutmayın, evrenin yapıtaşı frekanstır. Allah Resulu (sav) minber yapılıp da kendisinin üstüne dayanmayı bırakınca, için için ağlayan hurma kütüğünü hatırlayın. Rabbim dilerse bizim “cansız madde” dediğimiz varlıkların zikrini bize duyurur. Ama kâinatta koymuş olduğu temel kanun, insan duyularının sadece çok dar bir frekans aralığındaki enerjileri fark edebilmesidir.
 
“Yedi gök, yer ve bu ikisi içinde olanlar O’nu tesbih eder. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Şüphesiz ki O, (kulların hak ettikleri cezayı erteleyen) Halîm, (günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan) Ğafûr’dur. “
(17/İsrâ,44)

Frekansınızı, ruhsal enerjinizi yükseltmek için yaratıcınız Allah’ı zikredin. Ruhunuzu ve bedeninizi helâl ve temiz şeylerle besleyin, onarın.

  • müzikle değil, Kur’an ve zikirle,
  • paketli market çöplükleriyle değil, taze ve doğal yiyeceklerle,
  • eğlence ve zevkle değil, Allah’ın dinine hizmetle
  • okulla değil, ilimle
  • zehirli ilaç ve aşılarla değil, doğal ve temiz tedavilerle

ve benzeri şekillerde.

Onlar ki; iman edip, kalpleri Allah’ın zikriyle mutmain/huzur ve güven içinde olanlardır. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah’ın zikriyle mutmain olur. 

(13/Ra’d, 28)

 
“Concerning matter, we have been all wrong. What we have called matter is energy, whose vibration has been so lowered as to be perceptible to the senses. There is no matter.”
 
“Madde hakkında hepimiz yanıldık. Bizim madde dediğimiz şey aslında enerjidir, öyle ki bu enerjinin vibrasyonu/titreşimi/frekansı öyle düşürülmüştür ki duyularımızla algılanabilir hâle gelsin. Madde yoktur.”
– Albert Einstein
 
“If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency and vibration.”
 
“Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız; enerji, frekans ve titreşim konuları üzerine düşünmeniz gerekiyor.”
– Nikola Tesla
 

SONUÇ:

 
Alemlerin Rabbi Allah subhanehu ve teâlâ dilemese, bu şeytani Kabal yeryüzünde hiçbir projesini gerçekleştiremez. Rabbimizin artık hakkı batıla üstün kılmak istediğini tüm varlığımızla hissediyoruz.
 
Rabbimiz artık dünyadaki bu zulmün sona ermesini, hakkın bâtıla galip gelmesini istiyor. Bunun için insanlığın uyanmasını sağlayacak vesileler kılıyor.
 
Bizlere de:
 
– tüm bu şeytani oyunlara uyanmak,
– yüzümüzü tevhid ile Allah azze ve celle’ye dönmek,
– O’nun yardımı ile bu tağutlarla savaşmak ve
– O’nun yardımı ile O’nun şeriatını dünyaya hâkim kılmak
 
düşer.
 
Gayret bizden, başarı Allah azze ve celle’dendir.

Leave a Reply