İslâm ve Laiklik

“İslâm’da imân ile şu ya da bu şekilde alâkası olmayan herhangi bir davranış yoktur. Dolayısıyla din-devlet ayrılığı, din-dünya ayrılığı gibi bir anlayış da kesinlikle mevcut değildir.”
“İslâm’da din ve dünya ayrılığı yoktur. Bunlar tam bir bütünlük içindedir. Bu sebeple de ‘din işi ayrı, dünya işi ayrı’ gibi laik anlayışlara İslâm’da yer yoktur.”
Riyâzü’s Sâlihîn (s.462)
Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir
Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan
Prof. Dr. Raşit Küçük
————————-
Laiklik varsa İslâm yok, İslâm varsa laiklik yoktur. “Hem müslümanım hem laikim” diyenler başlarını ellerinin arasına alıp iyice bir düşünsünler.
En başta da halkı dinle aldatan yönetici münafıklar düşünsün. Gerçi onların emelleri belli; o amaç için dini de oyuncak eder, laiklik gibi cümle küfür düzenlerini de alet ederler. İşlerine hangisi gelirse onu kullanırlar.
Önemli olan, Müslümanların Allah subhanehu ve teâlâ’nın emrine uyarak akletmesi, düşünmesi ve hakkı batıldan ayırdedebilmesi.
—————-
Şükrü Hüseyinoğlu’ndan alıntı:
“İslam’a, Rasulullah (a.s.)’a alenen, alçakça düşmanlık yapan Fransa’nın mallarını boykot noktasında uzun listeler yapmaya gerek yoktur.
En etkili ve zehirli Fransız malı, Allah’a sınır çizme hadsizliğini ifade eden laikliktir.
Laiklik adlı zehirli malları kendilerine iade edilse, Fransa ve diğer emperyalist gâvurlara en etkili tokat atılmış olacaktır.”
-Alıntı sonu-
—————-
Laiklik = Dinsizlik
Beyin yıkama okullarında öğretildiği üzere “laiklik din ile devlet işlerinin ayrılması” değil, apaçık bir şekilde dinin etkisizleştirilmesidir. Bu yüzden kemalizmin favorisi ve ayrılmaz bir parçasıdır zaten.

Leave a Reply