İnsan Allah’ı Görebilir mi?

____________________
 
– İnsanın dünya gözüyle Allah’ı (cc) görmesi mümkün değildir. Çünkü Musa (as) Allah’ı (cc) görmek istemiş ve bu talebi reddedilmiştir:
 
“Musa tayin edilen yere gelip, Rabbi onunla konuşunca: “Rabbim! Bana göster de seni göreyim.” demişti. Allah buyurdu ki: “Beni göremeyeceksin. Fakat dağa bak. Eğer yerinde durabilirse beni göreceksin.” Allah dağa tecelli edince onu paramparça etti ve Musa düşüp bayıldı. Ayılınca da: “Seni (tüm eksikliklerden) tenzih ederim. Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim.” demişti.”
(7/A’râf 143)
 
– İnsanın ahirette Allah’ı (cc) görmesi mümkündür. Kur’an ve sünnet bunu ispat etmiştir:
 
“O gün (bazı) yüzler parıl parıldır. Rabbine bakmaktadır.”
(75/Kıyâmet 22-23)
 
“Asla! Hiç şüphesiz onlar, o gün Rablerinden perdelenmişlerdir. (O’nu göremeyeceklerdir).”
(83/Mutaffifin,15)
 
Birinci ayet müminlerin Allah’a (cc) bakacağını haber vermiştir. İkinci ayet ise; o gün kâfirlerin Allah’tan perdeleneceğini haber vermiştir. Yani bir ceza olarak bu mükâfattan mahrum bırakılacaklardır.
 
“Birtakım kimseler:
 
– Ey Allah’ın Resulü! Kıyamet günü Rabbimizi görebilecek miyiz? diye sordular. Resulullah (sav) ,
 
– Mehtaplı bir gecede Ay’ı görmek iin itişip kakışıp birbirinize zarar verir misiniz? buyurdu.
 
– Hayır ey Allah’ın Resulu! dediler.
 
– Önünde hiçbir bulut yok iken Güneş’i görmek için itişip kakışıp birbirinize zarar verir misiniz? buyurdu.
 
– Hayır, Ey Allah’ın Resulu! dediler. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:
 
– Siz, Allah’ı işte böyle kesinlikle görürsünüz.”
 
“Cennet ehli cennete girdiğinde, Allah (cc) onlara şöyle seslenir: ‘Arttırmamı istediğiniz bir şey var mı?’ Derler ki: ‘(Daha ne isteyelim?) Yüzlerimizi ağarttın, bizi cennete soktun, ateşten kurtardın.’
Allah örtüyü kaldırır (ve O’nu görürler).
Onlara Rablerine bakmaktan daha güzel bir şey verilmemiştir.”
 
(Müslim 181, Tirmizi 2552, İbni Mâce 187, Ahmed 18935)
 
_______________________
 
(Tevhid Dergisi’nden alıntıdır.)
 
Bundan daha büyük bir mükâfat olabilir mi? Rabbimize, yaratıcımıza bakabilmek… Rabbim Müslimleri affetsin, bizleri bu en büyük hediyeye layık gördüğü salih kullarından eylesin.
Allahumme amin.
 
 
 
 

Leave a Reply