İbrahim’in (as) Milleti

“Sizin için İbrahim’de ve onunla birlikte olan (müminlerde/resûllerde) güzel bir örneklik vardır. Hani onlar, kavimlerine demişlerdi ki: “Biz, sizden ve Allah’ın dışında ibadet ettiklerinizden berîyiz/uzağız. Sizi tekfir ettik (üzerinde bulunduğunuz yolu ve sizi reddettik). Bizimle sizin aranızda, tek olan Allah’a iman edinceye kadar, ebedî bir düşmanlık ve ebedî bir kin baş göstermiştir.” “

(60/Mümtehine, 4)

Elhamdulillah İbrahim aleyhisselamın milletindeniz.
Kavmimize diyoruz ki,

“Siz taptığınız sahte ilahlardan yüz çevirmedikçe, onların hükümlerine tâbi olmaya devam ettikçe, sadece bir olan ve ortağı olmayan olan Allah’a (cc) iman ve ibadet edene dek kâfirsiniz ve biz de sizin küfrünüzle sonuna kadar savaşacağız”.

Leave a Reply