Hadis İnkârcılarına

Tevhid ehli olduğunu söyleyen bir kişinin yazısındaki “hadis inkârcısı” yaklaşıma cevabım:

——
Yazıdan bir kısım: “Ancak hadislerin de bir tür vahiy olduğunu ispatlayacak hiçbir delil yoktur!”

——

Allah rasulunun (sav) Kur’anı vahiy yolu ile aldığına iman edenlerin, Kur’an dışında vahiy kanalının kapalı olduğunu söylemeleri ne kadar da üzücü.

Yani Rasullullah’a sadece ayetler bildiriliyor; ancak Allah azze ve celle tarafından başka hiçbir bilgi gelmiyordu, öyle mi?

Kusura bakmayın ama kendini tevhide nispet edenlerin mealci tayfa gibi “Bize Kur’an yeter” çırpınışları inanılmaz üzücü geliyor bana.

Benim ve benim gibilerin tek rehberi Allah azze ve celle’nin kelâmı Kur’an ve Rasulullah’ın (sav) sünnetidir. Onlarca ve yüzlerce sahabe tarafından bize ulaştırılan mütevatir hadisleri ya da kudsi hadisleri inkâr etme isyanınından beriyiz elhamdullillah.

Leave a Reply