Evrim Teorisi’nin Masonik (=Şeytani) Kökenleri

İnsanlığı itibarsızlaştırma adına uydurulmuş olan Evrim Teorisi safsatasının arkasındaki Charles Darwin’in 33. dereceden Mason (Satanist) olduğunu biliyor muydunuz?

 

Elbette Allah Teâlâ’nın atamız Adem aleyhisselam’a varlıkların bilgisini öğreterek yeryüzüne yerleştirdiğini ve tüm insanlığın Adem aleyhisselam’dan türediğini bilen bizler böyle safsatalara inanacak değiliz.

 

Ancak dünyanın büyük çoğunluğu kendilerinin atasının maymunlar olduğunu; maymunlardan “evrilen(!)” ilk insanların son derece ilkel, akılsız varlıklar olduğunu düşünüyor.

 

Şeytanın “bilim” diye yutturduğu bu delilsiz safsatalar, diğer deyişle “Şeytanın Bilimi”, Masonik=Satanist sistemin önemli bir kolu olan eğitim sisteminde genç beyinlere aşılanıyor. “Sizin atanız maymundu, sizin de pek bir farkınız yok maymundan” mesajları ile aşağılık kompleksi oluşturulmaya, insanlık şerefi düşürülmeye çalışılıyor. Bu uydurma teori ile verilmeye çalışılan “ateizm” mesajı da cabası.

 

(Not: Masonların kendi kitaplarında “yeryüzündeki en aptal insanların ateistler olduğu” yazar. İnançlı insanları ateistlerden bir seviye daha yukarıda tutarlar yaptıkları zekâ sıralamasında! İnananları aşağılayan ateistlere duyurulur. Şeytan (lanetullahi aleyh) bile Rabbinin kim olduğunu biliyor iken, sizlerin inançsızlığı ancak ve ancak beyninizi kullanamamanız ile açıklanabilir.)

 

Bu en düşük frekans seviyesine sahip olan ruh hâlini (aşağılık hissini) ve inançsızlığı toplumda yaygınlaştırmak; şeytan hizmetkârı çete Kabal’ın insanları köleleştirme, sindirme, ezme politikaları için kullandıkları yöntemlerden biri sadece.

 

Bir koldan da kadim medeniyetlerin ne derece gelişmiş teknolojilere sahip olduğu gerçeğini de, tarih ve arkeoloji gibi bilim dallarını yozlaştırarak, insanlıktan sır gibi saklamaya çalışıyorlar.

 

Ancak Allah’ın izniyle artık her alanda hakkın bâtıldan ayrılma ve bâtıla galebe çalma zamanı geldi. Bilimin her kolundan ahlaklı, vicdanlı, ruhunu şeytana satmamış kişiler bizlerden yüzyıllardır saklanan gerçekleri ardı ardına ifşa etmeye başlıyorlar.

 

Bâtıl evrim teorisini destekleyen tek bir “geçiş türü” (transitional species) fosili bile bulunamadığını ifade etmeye başlıyor ahlâklı bilim insanları.

 

Bize düşen ise şeytani çete Kabal’ın bize empoze etmeye çalıştığı her şeye karşı uyanık olmak, onların tuzaklarına düşmemek.

 

Devletlerin, medyanın, ana akım bilimin, eğitim sistemlerinin avuçlarının içinde olduğu böyle bir dönemde bu kolay olmasa da; tek rehberinizi vahiy ve sünnet yaparsanız, vahiy ve sünnete dört elle sarılırsanız doğru yolda kalmanız çok daha kolaylaşacaktır Allah’ın (cc) izniyle.

Meşhur masonik el hareketlerini yapan Charles Darwin. (Şeytan ve Sessizlik işaretleri)

Türkiye’ye Evrim Teorisi’nin Girişi

“İnsanlar ‘kurtçuklar’ gibi sulardan çıktılar önce… İlk atamız balıktır. İşler daha da ilerledikçe, o insanlar, primat zümresinden türediler. Bizler maymunlarız düşüncelerimiz insandır.” M. Kemal

(Atatürk’ün Bütün Eserleri, Kaynak Yayınları, 1. Basım, c.28, s. 152-153)

 

Laik demokratik Türkiye devletinin kurucusu Darwinisttir. Zaten Allah azze ve celle’ye iman etmediği için (kâfir olduğu için) yaratıcıyı reddetmesi ve Mason(=Satanist) olan Darwin’in bâtıl teorisine dört elle sarılması son derece normaldir. Yukarıdaki sözüyle kendi atasının maymunlar olduğunu söylemektedir.

Devleti kurduğu ilk yıllarda gerek kendi yazdığı gerekse de adamlarına yazdırdığı okul ders kitaplarına da sokmuştur bu hurafeleri. İşte bu coğrafyanın genç beyinlerinin zehirlenmesi böyle başladı.

“Hayatta en hakiki mürşidiniz” şeytanın insanları saptırmak için kullandığı Kabal’ın örtbas bilimi mi olsun istersiniz; yoksa alemlerin Rabbi Allah azze ve celle’nin kitabı ve Resul’unun (sav) sünneti mi olsun istersiniz?

Unutmayın, seçimleriniz ruhunuzun ebedi hayattaki durumunu doğrudan etkileyecek. Kâfirlerin tavsiyelerine uyup da Şeytanın bilimini kendine yol gösterici seçenlerin vay hâline!

Leave a Reply