En Yaygın Bid’atlerden Kandiller

Kandil adı verilen ve dini önem atfedilen günler İslâm’da yeri olmayan, sonradan uydurulmuş bid’atlerdir. Rasullullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın ne buyuruyor:

“İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid’atlerdir. Her bid’at sapıklıktır.”

(Müslim, Cum’a 43; İbni Mâce, Mukaddime 7)

İslâm’da Kadir Gecesi, Ramazan Ayı, Cuma Günü ve Zilhicce ayının ilk 10 günü haricinde, özel bir önemi olduğu bildirilmiş herhangi bir gün ya da gece yoktur.

Miraç, Mevlid, Regaip, Beraat adı verilen günleri sanki dini bir önemi varmış gibi kutlamak ve o günlerin özelliğine inanarak nafile ibadet etmek bid’attir. Sapkınlıktır.

Her Müslüman dinini en doğru şekilde öğrenmekle yükümlüdür. Bu üstümüze farzdır. “Atalarımızdan, anamızdan babamızdan böyle görmüştük, onlar da kandilleri kutlardı, biz de onları örnek alıyoruz” demek Allah subhanehu ve teâlâ’nın katında mazeret olamaz.

Hepimiz doğruyu araştırmak ve öğrenmekle sorumluyuz. Bunun için önce bilgi kaynaklarımızı iyi seçmemiz gerekiyor. Küfür devletinin dini dilediği gibi şekillendirmek için kurduğu diyanet işleri başkanlığı kurumu ve çalışanlarına asla güven olamaz. Yine, küresel kâfir elitlerin beyin yıkama aracı olarak kullanılan medya (televizyon, gazete) vaizlerine de güvenilemeyeceği âşikar.

Zahmetsiz rahmet olmuyor. Hepimizin, boşa geçirdiğimiz, israf ettiğimiz vakitlerde; şimdiye kadar bizden saklanmak için çok çaba harcanmış olan gerçek İslâm’ı araştırıp öğrenmemiz ve öğrendiklerimize göre yaşamamız gerekiyor. Ahiret saadetine kavuşmak isteyenlerin çabası bu olmalı.

Tevhid Dergisi takviminden:

“Hayrın, bereketin tümü Allah’ın elindedir. Dilediğini, dilediği şeye üstün ve faziletli kılacak olan Allah’tır. Hiçbir şahsın bir başka şahsa, bir zamanın başla bir zamana, bir mekânın da başka bir mekâna üstünlüğü yoktur. Allah’tan (cc) ve Resul’undan (sav) bir delil gelip bir şeyin bir şeyden daha üstün ve faziletli olduğunu söylemedikçe her şeyi eşit kabul ederiz.

Ramazan ayını diğer aylardan üstün kabul ederiz, çünkü bu hususta elimizde nas vardır. Cumayı sair günlerden üstün kabul ederiz, çünkü nas vardır. Mescid-i Haram, Mescid- Nebevi ve Mescid-i Aksa’yı diğer mekânlardan üstün ve faziletli kabul ederiz, çünkü elimizde naslar vardır. Lakin Beraat, Miraç, Mevlid vb. gecelerin üstünlüğüne dair sahih deliller olmayınca bunları diğer gecelerden ayırmayız. Aksi hâlde bilmeden Allah (cc) adına söz söylemiş oluruz ki bu, Allah’ın haram kıldığı fahiş şeylerdendir. (Bkz. 7/Arâf,33)”

 

Leave a Reply