Chemtrails

Atmosferik kimyasal spreylemeler ve bunun sonucu oluşmuş suni bulutlar… Geoengineering “biliminin (!)” vazgeçilmez öğesi.

Sonra da “iklim değişikliğiii” diye bir taraflarını yırtıp halkları fakirleştirmeye çalışırlar. İklimi değiştiren, doğanın dengesini alt üst etmeye çalışan sizsiniz esas şeytan hizmetkârları!

Soluduğumuz havayı bile, ağır metaller ve kimbilir daha nelerle zehirleyen bu zalimleri Kahhar isminle kahreyle ya Rabbim.

Leave a Reply