Bilimin Hası

İşte hâlis bilim.

Green Power House

Allah Teâlâ’nın yarattıklarına zarar vermeyen, şeytanın değil insanların hizmetinde kullanılan bilim.

Böyle “iyi niyetli”, “vicdanlı” bilimin başımın üstünde yeri var. Sonuna kadar destekliyorum.

Algler aracılığıyla, sadece atık maddeler ve biraz da güneş ışığı kullanarak, hiçbir zararlı atık çıkarmayan; aksine, “atık” olarak sadece verimli/humuslu toprak ve su çıkaran, ve bir tanesi ile 100 adet evin enerji ihtiyacını karşılayan “Green Power House”.

(“Green Power House”, Regenitech şirketi kurucusu Michael Francis Smith’in buluşu. Hakkında detaylı bilgiye “The Need to Grow” adlı belgeselden ulaşabilirsiniz.)

Hakkın peşinde koşan, hakka hizmet eden bilimin ender örneklerinden.

Neden bu muhteşem buluş desteklenmiyor? Neden yaygınlaşmıyor? Neden aksine, kundaklanarak sabote ediliyor? Bu soruları sormaya gerek var mı?

Dünyanın şeytan hizmetkârları tarafından yönetildiği düşünüldüğünde hiç şaşılacak iş değil. Bu sapkınlar, ancak kendi batıl-sapkın hedeflerine hizmet eden bilimi destekleyip yüceltirler; hatta sorgulama kabiliyetinden yoksun güruhları da bu sapkın bilime taptırırlar bile! (Bkz. bilim ve akıl putperestleri)

İşte bilim insanlarına en güzel örnek. Ne idüğü belirsiz aşılar, 5G baz istasyonları, yapay zekâ ile insanları fişleme programları ve benzeri şeytana hizmet eden teknolojiler geliştirmekle uğraşacağınıza, dünyaya/insanlığa faydalı böyle işlerle uğraşın.

Rabbim, insanlığa ve iyiliğe hizmet eden bir avuç bilim insanının yollarını açık eylesin, kuvvet versin ve sayılarını çoğaltsın. Amin.

Leave a Reply