Bilim, ama hangi bilim?

  • “O kâfirler, göklerin ve yerin bitişik olduğunu, bizim onları birbirinden ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmediler mi? İman etmezler mi?
  • Yer onları sarsmasın diye (dağlardan) kazıklar çaktık. Yollarını şaşırmamaları için de, (o dağlar arasında) geniş yollar kıldık.
  • Gökyüzünü (üzerlerine düşmesin diye) korunmuş bir tavan yaptık. Onlar, O’nun ayetlerinden yüz çevirmişlerdir.
  • Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri (belirlenmiş) bir yörüngede akıp gitmektedir.”
(21/Enbiyâ,30-33)
Rabbimiz Allah azze ve celle’nin ayetleri her yerde iken; bunları görmeyen gözlerin, Rableri yerine bilim putuna tapanların sonu acı olacaktır.
Bilimi putlaştırmadan; Allah’ın ayetlerini, kâinatta kurduğu düzeni anlamaya çalışacak şekilde yürüten Müslüman bilim insanlarının başımın üstünde yeri var.
Ancak, bilimi kâfirliklerine alet eden, şeytani amaçlarla insanları kontrol aracı hâline getirmeye çalışanların bilimi yerin dibine batsın.

Leave a Reply