Allah’ın Dininden Sapan Topluma Ekonomik Kriz Az Bile

Ekonomik krizin sebebi tağutların uydurduğu gibi “dış mihraklar” değil elbette.

Allah azze ve celle’nin dininden, hükmünden, Resulu’nun (sav) önderliğinden insanlığın sapmış olması. Toplumun bilerek ve isteyerek ya da cehaletten dolayı boğazına kadar küfre saplanmış olması.

“Kim de zikrimden (göndereceğim Kitaplardan) yüz çevirirse, şüphesiz ki ona sıkıcı/dar bir hayat vardır ve Kıyamet Günü’nde onu kör olarak diriltiriz.”
(20/Tâhâ 124)

“Başınıza gelen her musibet, ellerinizle kazandığınız (günahlar) sebebiyledir. Hem (Allah) çoğunu da affeder.”

(42/Şûrâ 30)

Kurtuluşun çaresi ise hayatımızda tek hüküm koyucu olarak Allah Teâlâ’yı tanımak ve şimdiye kadar içinde bulunduğumuz küfür bataklığı sebebiyle millet olarak O’na tevbe etmek:

“Hep beraber topluca Allah’a tevbe edin ki, kurtuluşa eresiniz ey müminler!”
(24/Nûr 31)

Leave a Reply