“Akıl, Bilim ve Sorgulama” Putperestlerinin Durumu

“Allah’ın göğsünü İslam’a açtığı ve Rabbinden bir nur üzere olan kimse ile (kalbi mühürlenmiş ve karanlıklar içinde bırakılmış kimse bir olur mu hiç)?

Allah’ın zikrinden yana kalpleri katı olanların (Allah anıldığı hâlde kalpleri yumuşamayanların) vay hâline! Bunlar, apaçık bir sapıklık içerisindelerdir.”

(39/Zümer, 22)

Allah azze ve celle’nin adını zikrettikçe köpürenler, kuduranlar var etrafımızda maalesef. Kalplerinin yumuşaması bir kenara dursun, kalpleri daha da sertleşip ağızlarından köpükler saça saça “bilimdi, akıldı, şüpheydi, sorgulamaydı” diye kuduruyorlar biz Allah (cc), Kitap, Peygamber (sav) dedikçe.

Bakın Rabbimiz bu ayette sizleri anlatıyor.

Siz akıl ve bilim putperestlerinin ve Allah düşmanlarının; alemlerin Rabbi tarafından:

– kalpleriniz mühürlenmiştir
– karanlıklar içinde bırakılmışsınızdır

– ve apaçık bir sapıklık içerisindenizdir.

Siz farkında olmasanız da durum böyle. Kendinize çeki düzen verin, çokça istiğfar edin. Rabbim sizleri ıslah etsin.

Leave a Reply