Ahlâklı ve Vicdanlı Bir Avukat’tan

Ahlaklı ve vicdanlı Avukat Mehmet Ali Başaran’dan:
“Saydığım isimler arasında en “savunmasız”, ötekileştirilmeye, öcüleştirilmeye ve dolayısıyla hak ihlaline uğramaya en müsait olan isim Halis Bayancuk olsa gerek. Düşünceleri, söylemleri sebebiyle.

Sıklıkla altını çizdiğim bir nokta var: En büyük mağduriyetler en ağır biçimde ötekileştirilen gruplar içinde yaşanır. Zalimlerin favori taktiği budur: Önce düşmanlaştırır, yalan dolan ve iftira ile öcüleştirir, sonra kolayca hukuk dışına atılır insanlar!”“Tarih gösteriyor ki mahkeme salonları savaş meydanlarından sonra en müthiş zulümlerin işlendiği sahnelerdir. Harp sahnelerinde nasıl birçok masum kanlar dökülüyorsa mahkemelerde de nice nice masum insanlar idama mahkûm ediliyor, öldürülüyor ve zindanlarda çürütülüyor.”

Mazlumder raporu: “Yapılan araştırma ve incelemelerimiz sonunda Halis Bayancuk’un yıllardır süren yargılamalar nedeniyle başta kişi güvenliği ve özgürlüğü, fikir ve düşünce hürriyeti olmak üzere adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, masumiyet karinesi gibi temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği tespit edilmiştir.

Halis Bayancuk’un 73 dava dosyası incelendiğinde, başvurucunun “genel kabul görmüş fikir ve düşüncelere aykırı dini görüş ve kanaatleri” dışında, TCK anlamında suç vasfı taşıyan bir eylemine rastlanılmamıştır.”

Benden not: Küfür devletinde fikir, din ve vicdan hürriyeti ancak bu bâtıl sistemin yandaşlarına vardır. Fikriniz küfür düzeninin işine gelmiyorsa adaletin esamesi okunmaz. Adaletin kalmadığı bir düzende çöküş kaçınılmazdır. Er ya da geç.

https://mehmetalibasaran.wordpress.com/2022/04/02/kan-govdeyi-gotururken/

Leave a Reply