Einstein, Gerçek Bilim, Elektrik Evren – (Video İçerir)

Einstein’ın özel görelilik kuramı sadece hurafeden ibarettir. Bilimin gidişatını saptıran en etkili insanlardandır kendisi. Kabal nasıl da “dahi bilim insanı” şeklinde propagandasını yapıyor değil mi?

Einstein’ın ışık hızının ulaşılabilecek maksimum hız olduğu iddiası bütün evreni birbirinden “kopmuş” bir hâle getirir ki; gözlemler ve veriler bunun tam aksinin doğru olduğunu, bütün evrenin birbirine “bağlı” olduğunu göstermektedir.

İnsanları hakikatten ne kadar uzaklaştırırsanız, o kadar değerli olursunuz Kabal’ın gözünde! Tıpkı Einstein gibi.

Günümüz fiziğinin gelmiş olduğu içler acısı nokta, safi matematik cambazlığından ibaret. Sayılara, formüllere, sembollere taklalar attırıp, bir formül çorbasını bize fizik diye yutturmalarına izin vermeyin.

“There is no model of the theory of gravitation today, other than the mathematical form.” – Richard Feynman, The Character of the Physical Law

“Kütleçekimsel teorinin, matematiksel form haricinde, günümüzde herhangi bir modeli yoktur.” – Richard Feynman, The Character of the Physical Law

 

Fizik gözlemdir, deneydir, fikirlerin test edilmesidir, evrende gözlenenlere uygun teoriler üretip, deneylerle bunları doğrulamak, ispat etmektir.

100 yıldır fiziği bu doğru yolundan saptırıp matematik cambazlığına çeviren ise Kabal’dır. Uydurduğumuz sanal formüller James Webb’den gelen, Hubble’dan gelen gerçek verilerle uyuşmuyor mu? Kolayı var, ekle iki tane formül daha, uydur karanlık madde, karanlık enerji, kara delik gibi kimsenin anlayamadığı kavramlar; oldu bitti.

Hakikatte ise, şu anda isimleri bile duyulmamış nice gerçek bilim insanı evrenin ve kâinatın işleyiş mekanizmasını keşfetmeye Einstein’den çok daha fazla yaklaşmıştır. Buna rağmen, şeytanın hizmetkârı Kabal, insanların gerçek bilgiye ulaşıp özgürleşmesini asla istemediği için; sadece Einstein ve izinden giden, günümüz astrofizikçilerinin ve parçacık fizikçilerinin çoğunluğunun oluşturduğu, “hurafeci bilimi” fonlayıp desteklemiş, gerçeğin peşinde olan bilim insanlarını ise aşağılamış, itibarsızlaştırmış, laboratuvarlarını ve çalışmalarını yakıp yıkmıştır.

Şeytani Kabal çetesinin böyle yapmasının sebebi ise; evren hakkındaki hakikatlerin ortaya çıkmasının insanlığı tevhide ulaştırıp, kula kulluktan kurtararak sadece bu mükemmel elektriksel işleyişe sahip olan kâinatın yaratıcısı ve sahibi  Allah azze ve celle’ye kul olmamızı sağlayacak olmasıdır. Bu durumda ise insanın baş düşmanı şeytanın bütün plan ve projeleri yerle bir olacaktır.

Big Bang’ci, kütleçekimci, Higgs bozoncu, CERN’ci, evrimci, Darwinci “bilim örtbasçıları” sizleri Allah azze ve celle’yi inkâra, şirk ve küfre davet ederken;

evrende mikro ve makro boyutta gerçekleşen ve bu yalancı, kandırılmış, cahil bilim insanlarının açıklayamadığı  pek çok fenomeni rahatlıkla açıklayabilen Elektrik Evren teorisi ise, bizzat teorisyenleri tarafından da açıkça ifade edildiği üzere sizi aşkın bir yaratıcının varlığına, bu muazzam sistemi yaratan ve işleten El Hayy ve El Kayyum Allah’a davet ediyorlar.

Şeytanın bilimi var, insanı kâfir yapar; hakikâtin bilimi var, insanı mümin yapar.

İşte size gerçek bir bilim insanından 1 saatlik bir sunumla “kütleçekimi” hakkındaki gerçekler.

Allah (cc) ona ve onun gibi akıllı, bağımsız, düşünen, sorgulayan ve unvan, şan, şöhret, zenginliğin değil sadece gerçeğin peşinden koşan bilim insanlarına hidayet etsin.

Wal Thornhill: The Long Path to Understanding Gravity | EU2015

 

Leave a Reply